Patent

Patent

På Dametric skyddar vi naturligtvis våra innovationer med patent och vi söker kontinuerligt patent för nya idéer.

Våra IP-strategier utvecklar vi i samarbete med Zacco Sweden AB.
De administrerar våra patent och har hjälpt oss att få patent beviljade i
både Sverige och utomlands (bl.a. i USA, Kanada, Kina, Japan och Ryssland).

För mer information gå gärna in på Espacenet eller PRV.

Designskydd

Registreringsnr 001952300-0001
Bärbara digitala enheter för registrering/återgivning av information
Hämta registreringsbevis »

Designskydd

Våra patent

USA-patent
Kanada-patent
Kina-patent
Japan-patent
Ryssland-patent
Sverige-patent

Patentnr SE537929 C2
Raffinöranordning och ett förfarande för raffinering av cellulosamaterial

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Nordamerikansk version (PDF) / Kinesisk version (PDF) / Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE537745 C2
Anordning för profildetektering i raffinör och förfarande därför

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Nordamerikansk version (PDF) / Kinesisk version (PDF) / Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE536348 C2
System och förfarande för att registrera en soptömning

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Nordamerikansk version (PDF) / Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE536384 C2
Temperaturövervakningskopplingskrets

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF)

Patentnr EP2791617 A1
Material thickness measuring device

Hämta sammanfattning: Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE528736 C2
Förfarande och anordning för montering av givare avsedd för avståndsmätning mellan stator och rotor

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Österrikisk version (Espacenet-sida) / Spansk version (PDF) / Nordamerikansk version (PDF) / Kanadensisk version (PDF) / Japansk version (PDF) / Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE524792 C2
Sätt och givaranordning för avståndsmätning mellan en stator och en denna motstående rotor

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Österrikisk version (Espacenet-sida) / Spansk version (PDF) / Nordamerikansk version (PDF) / Kanadensisk version (PDF) / Japansk version (PDF) / Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr EP2406579 A1
Method and means for non-contact measuring thickness of non-metal coating on surface of metal matrix

Hämta sammanfattning: Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE520322 C2
Sätt och anordning för avståndsbestämning mellan en stator och en denna motstående roterande rotor

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Österrikisk version (Espacenet-sida) / Spansk version (PDF) / Nordamerikansk version (PDF) / Kanadensisk version (PDF) / Japansk version (PDF) / Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE527810 C2
Förfarande och givaranordning för fiberkoncentrationsmätning

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Nordamerikansk version (PDF)

Patentnr SE519686 C2
Metod och mätanordning innefattande övervakning av ett givarhuvuds snedställning

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Nordamerikansk version (PDF) / Kanadensisk version (PDF) / Japansk version (PDF) / Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr CA2557559 C
Process and gauge for measuring fiber concentration

Hämta sammanfattning: Kanadensisk version (PDF) / Rysk version (PDF) / Japansk version (PDF) / Europeisk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE518086 C2
Sätt och anordning för mätning av avståndet mellan två valsar

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF)

Patentnr SE530413 C2
Anordning för att mäta lagertjocklek samt en metod för att tillverka nämnda anordning

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE530410 C2
Sensorhuvud, en mätanordning innefattande sensorhuvudet samt en metod för att kalibrera mätanordningen

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Internationell version (PDF)

Patentnr SE527812 C2
Uppriktningsanordning för givare

Hämta sammanfattning: Svensk version (PDF) / Europeisk version (PDF)

Patentnr CN100439908 C
Process and gauge for measuring fiber concentration

Hämta sammanfattning: Kinesisk version (PDF)

Arne Asplund-priset

Bengt Åkerblom vinner Arne Asplund Mechanical Pulping Award 2020
Vi är glada att meddela att grundaren av vårt företag, Bengt Åkerblom, var den stolta mottagaren av Arne Asplund Mechanical Pulping Award 2020.

Taget från Valmets hemsida:
The way in which Bengt Åkerblom has developed the True Disc Clearance (TDC) and Adjustable Gap Sensor (AGS) for chip and pulp refiners has enabled tremendous improvements to be made in both the availability and control of refiners, thereby increasing pulp quality and reducing specific energy consumption. These sensors are installed in the vast majority of high-consistency mechanical pulp refiners around the world. Lately, his work has enabled the development and usage of refining processes based on feeding refiner segments. Such systems, in which the very accurate control of extremely small refiner gaps is fundamental, allow significant specific energy reductions to be made.

Läs mer om prestationen på Valmets hemsida.