Raffinörkontroll

Raffinörkontroll

Malspaltsgivaren (TDC) utvecklades redan på 70-talet med syftet att mäta avståndet mellan skivorna i raffinörer för pappersmassatillverkning. Målet var att möjliggöra styrning av avståndet mellan malsegmenten för att kontrollera kvaliteten i processen.

Givarna tillverkas med mycket hög precision för att nå de höga krav på tillförlitlighet som ställs i dessa tuffa industrimiljöer.

En vidareutveckling ledde till ett komplett system, idag kallat GMS, som gör det möjligt att förutom avstånd även mäta och visa bland annat temperatur, vibration och konduktans inuti raffinören.

Systemet ger våra kunder möjligheten att leverera hög och jämn kvalitet i produktionen genom hela processen.

Tillverkning av en AGS-givare
TDC-givare
AGS-givare

TDC eller AGS?

Vad är skillnaden mellan TDC- och AGS-givare?

TDC-givarens mätnoggrannhet bestäms av att kalibreringen utförs på exakt samma sätt varje gång, samtidigt som skivorna förs mot varandra.

Med en AGS-givare utförs kalibreringen automatiskt genom att givarspetsen förs mot rotorsegmentet istället för att rotorn förs mot statorn. Detta ger en säkrare kalibrering som blir oberoende av operatör.

Observera att kalibreringen kan utföras med minimal risk för segmentskador då rotorn och statorn inte längre förs mot varandra under kalibreringen.

Beroende på förutsättningarna går det även att kalibrera AGS-givaren under produktion.

En AGS erbjuder, förutom mätning av avstånd och temperatur, även integrerad vibration- och konduktansmätning.

 

GMU – Gap Monitoring Unit

GMU är vårt nya system för mätning och kontroll för raffinörer. Den mäter malspalt, rotorposition, vibration, temperatur och tryck. Den innehåller dessutom elektronik för stegmotordrivning och regulatorer för malspaltsstyrning. GMU finns i flera varianter, anpassade till olika raffinörtyper.

Det framtidssäkrade GMU-systemet ersätter de gamla RMS-systemen. Det kan monteras på det gamla RMS-systemets plats med samma anslutningar, vilket innebär ett mycket snabbt utbyte. GMU:n övertar alla funktioner från det gamla RMS-systemet och består dessutom av ett färre antal reservdelar.

GMU har modern visning på en tillhörande Panel-PC för montering i skåpdörren. Förutom att visa aktuell status hjälper den till med kalibreringsprocedurer och felsökning. Den innehåller en kontinuerlig trendlogger och kan fjärruppkopplas.

GMU-EX01
Ett prisvärt alternativ för enklare raffinörer utan TDC med en 7” färgdisplay.

GMU-SD01
För SD-raffinörer med AGS eller TDC med en enkel malningszon.

GMU-CD01
För CD-raffinörer med AGS eller TDC och med två malningszoner.

GMU-RS01
Ersätter RMS-RS1/DCA-02-system. För raffinörer med AGS eller TDC med en eller två malningszoner.

Hämta broschyren om GMU-systemet »
(PDF-fil, © 2023 Valmet)

Kontakta gärna oss på Dametric för ytterligare information »

RMS-system