Raffinörkontroll

Raffinörkontroll

Malspaltsgivaren (TDC) utvecklades redan på 70-talet med syftet att mäta avståndet mellan skivorna i raffinörer för pappersmassatillverkning. Målet var att möjliggöra styrning av avståndet mellan malsegmenten för att kontrollera kvaliteten i processen.

Givarna tillverkas med mycket hög precision för att nå de höga krav på tillförlitlighet som ställs i dessa tuffa industrimiljöer.

En vidareutveckling ledde till ett komplett system, idag kallat GMS, som gör det möjligt att förutom avstånd även mäta och visa bland annat temperatur, vibration och konduktans inuti raffinören.

Systemet ger våra kunder möjligheten att leverera hög och jämn kvalitet i produktionen genom hela processen.

Tillverkning av en AGS-givare
TDC-givare
AGS-givare

TDC eller AGS?

Vad är skillnaden mellan TDC- och AGS-givare?

TDC-givarens mätnoggrannhet bestäms av att kalibreringen utförs på exakt samma sätt varje gång, samtidigt som skivorna förs mot varandra.

Med en AGS-givare utförs kalibreringen automatiskt genom att givarspetsen förs mot rotorsegmentet istället för att rotorn förs mot statorn. Detta ger en säkrare kalibrering som blir oberoende av operatör.

Observera att kalibreringen kan utföras med minimal risk för segmentskador då rotorn och statorn inte längre förs mot varandra under kalibreringen.

Beroende på förutsättningarna går det även att kalibrera AGS-givaren under produktion.

En AGS erbjuder, förutom mätning av avstånd och temperatur, även integrerad vibration- och konduktansmätning.

 

RMS – Refiner Monitoring System

RMS är ett mätsystem i ett flertal varianter, var och en optimerad för Valmets olika raffinörtyper.

RMS-CD1

  • Ett system som används till Valmets RGP-CD-raffinörer.

RMS-SD1

  • Ett system som används till singeldisk-raffinörer, som till exempel RGP-60- och RGP-200-serierna.

RMS-DD1

  • För dubbeldisk-raffinörer, typ RGP-68DD. Från och med år 2014 så är detta kompletterat med Dametrics servicepanel.

RMS-EX1

  • Ett system utan TDC/AGS-mätning som levereras till Fiberboard-raffinörer.

RMS-RS1

  • RMS-RS1 ersätter det 35 år gamla mätsystemet DCA-02. Föråldrade komponenter gör dessvärre att DCA-02 inte längre kan underhållas.

RMS-RS2

  • RMS-RS2 ersätter det 35 år gamla mätsystemet DCA-DD-H för dubbeldisk-raffinörer. RS2-systemet används tillsammans med Dametrics servicepanel.

Uppgradering till AGS-system

Det krävs ett c:a 8 timmar långt driftstopp för att uppgradera ett standard-RMS-system till AGS-utförande. I paketet ingår också en servicepanel som display med operativsystemet Windows 10 IoT för förenklad hantering av kalibrering och spetsbyte.

GMS – Gap Monitoring System

Andritz Twin-60-raffinörerna representerar ännu en marknad för AGS-givare. De här raffinörerna kan förses med ett GMS-mätsystem och en AGS för att garantera att operatören ges exakt information om avstånden mellan rotorn och de båda statorsidorna.

AGS-givaren är ursprungligen framtagen för Twin-60-maskiner där det är svårt att ta en skrappunkt beroende på maskinens egenskaper.

Kontakta gärna oss på Dametric för ytterligare information »

RMS-system