TDC – True Disc Clearance

TDC – True Disc Clearance

TDC-givaren är konstruerad för att mäta avståndet mellan malskivorna i högutbytesraffinörer. Givaren är en marknadsledande produkt som vi ständigt utvecklar och förbättrar.

TDC-givaren är tillgänglig i flera modeller för de olika raffinörtyperna som används av pappersmassaproducenter över hela världen.

TDC-givarens utveckling

TDC-givaren har använts i raffinörer från Valmet sedan 70-talet och har under åren vidareutvecklats. Idag kan givaren anses vara väldigt robust och tillförlitlig.

Givaren innehåller även ett temperaturelement för indikering av processtemperatur för att skydda givaren från överhettning (> 225 °C). Givarens temperaturområde sträcker sig upp till 220 °C, vilket är nödvändigt för vissa högtrycksprocesser.

Sedan vi infört helsvetsning av givaren har hållfastheten och tätheten förbättrats ytterligare. Som en följd av detta är givaren helt skyddad från massaprocessens kemikalier vilket medför längre livslängd och högre stabilitet.

TDC-givare
TDC-givare och segment

Tekniska specifikationer

Sensorprincip Reluktansgivare
Mätområde 0-3 mm
Svarstid 500 ms
Noggrannhet ± 0,03 mm ± 1 % av aktuellt värde
Upplösning 0,01 mm
Temperaturområde 0-220 ºC
Material Rostfritt stål och brons, aluminium i kontakten
Mekaniska dimensioner Beroende på modell
Diameter på hållaren 45-55 mm
Diameter på mätspetsen 27 mm
Avstånd till stödkant 23 mm
Total längd 97-476 mm
Vikt 0,5-5,3 kg