Raffinörkontroll

Om


Dynamisk vägning

Dynapond AB hjälper Liselotte Lööf Miljö AB att vinna ett stort renhållningsuppdrag i Stockholm

Med sin nya patenterade våg- och avvikelsehanteringsteknik har Dynapond AB hjälpt Liselotte Lööf Miljö AB att ta hem uppdraget för insamling av hushållsavfall i tre områden i Stockholms innerstad – Södermalm, Vasastan och Östermalm. Uppdraget är värt totalt omkring 1...

Dynamisk vågcell med patentsökt gyro

Tester i verklig miljö pågår med ”Den uppkopplade sopbilen”. I realtid levererar vi rätt viktdata oavsett störande förhållanden vid tömning av kärl. Avvikelsehantering Utprovningen visade att den digitala arbetsstationen vid kärllyften är enkel att arbeta med. På den...

Dametrics ISO-certifieringar har blivit förnyade!

Vi är glada att kunna bekräfta att vi nyligen förnyat följande ISO-certifieringar: ISO 9001 (kvalitetsledningscertifiering) och ISO 14001 (miljöledningscertifiering). Vid förnyandet av dessa certifieringar lägger vi ett stort fokus på att tillgodose våra kunders behov...