Raffinörkontroll

Om


Dynamisk vägning

Sommartider

Dametric kommer att ha stängt för utgående leveranser under vecka 28, 29 och 30 (dvs. 12-30 juli). Vidare kommer ledtiderna att utökas med 3 veckor under perioden vecka 25-32 (dvs. 21 juni – 13 augusti). Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Dynamisk vågcell med patentsökt gyro

Tester i verklig miljö pågår med ”Den uppkopplade sopbilen”. I realtid levererar vi rätt viktdata oavsett störande förhållanden vid tömning av kärl. Avvikelsehantering Utprovningen visade att den digitala arbetsstationen vid kärllyften är enkel att arbeta med. På den...

Dametrics ISO-certifieringar har blivit förnyade!

Vi är glada att kunna bekräfta att vi nyligen förnyat följande ISO-certifieringar: ISO 9001 (kvalitetsledningscertifiering) och ISO 14001 (miljöledningscertifiering). Vid förnyandet av dessa certifieringar lägger vi ett stort fokus på att tillgodose våra kunders behov...