AGS – Adjustable Gap Sensor

AGS – Adjustable Gap Sensor

AGS-givaren representerar en vidareutveckling av TDC-givaren. Spetsen kan föras framåt och bakåt i en AGS till skillnad från en TDC där den statiskt ligger inbäddad i raffinörens statorsegment.

Det är därmed möjligt att kalibrera den oftare och snabbare i syfte att öka givarens precision. Detta arbetssätt reducerar raffinörens driftstopp och sänker den totala produktionskostnaden.

Användarvänlig hantering

AGS-givaren är ett integrerat system som inkluderar:

  • Malspaltsgivare (TDC)
  • Temperaturgivare
  • Vibrationsgivare (högfrekvent/TVD)
  • Konduktansgivare
  • Stegmotor som sköter förflyttningen av spetsen

Systemet är användarvänligt och kalibreringen påverkas inte av operatören.

Chefen som jobbar med installation av en AGS-givare
AGS-givare

Servicepanelen (Panel-PC:n)

Hanteringen av systemet inkluderar en Panel-PC som styr kalibreringsprocessen och informerar operatören om kalibreringsstegen. Därefter får operatören valet att acceptera eller avvisa den nya kalibreringen.

Användningsområden

AGS-givare kan användas till alla slags raffinörer som för närvarande använder TDC-givare, med undantag för dubbeldisk-raffinörer. Spetsen på AGS-givaren är identisk med en TDC-givares spets. En AGS kan användas tillsammans med ett RMS-, RS1- eller GMS-mätsystem.

Byte av spetsar

Spetsen som slits ner i samma takt som malskivorna byts enkelt ut vid segmentskifte. Systemet har en inbyggd användarvänlig guide för spetsbytet.

Givarspets
Tillverkning av en AGS-givare

Tekniska specifikationer

Sensorprincip Reluktansgivare
Mätområde 0-3 mm
Svarstid 500 ms
Noggrannhet ± 0,03 mm ± 1 % av aktuellt värde
Upplösning 0,01 mm
Temperaturområde (spets/hus)0-220/75 ºC
Material Rostfritt stål, brons, plast och aluminium
Mekaniska dimensioner Beroende på modell
AGS-huset BxHxL B 80, H 180, L 150 mm
Diameter på hållaren 45-55 mm
Diameter på mätspetsen 25/27 mm
Avstånd till stödkant 23/30 mm
Total längd 350-653 mm
Vikt 2,5-8,0 kg

Information

För ytterligare information finns en broschyr på engelska att läsa.

Hämta broschyren om AGS-givaren »
(PDF-fil, © 2019 Dametric)

Tillverkning av en AGS-givare