Dynamisk vågcell med patentsökt gyro

23 december 2020

Tester i verklig miljö pågår med ”Den uppkopplade sopbilen”. I realtid levererar vi rätt viktdata oavsett störande förhållanden vid tömning av kärl.

Avvikelsehantering
Utprovningen visade att den digitala arbetsstationen vid kärllyften är enkel att arbeta med. På den tydliga displayen är det lätt att registrera avvikelser och att koppla taggar till kärl där de saknas. Registreringarna skickas direkt till förarhytt och transporteras sedan till affärssystemet.

Förbättrad arbetsmiljö
Tack vare den nya RFID-antennens breda avläsningsyta blir kärlens taggar säkert registrerade utan extra handpåläggning.

Dynapond-system

Tillbaka från semestern

Hoppas ni alla har haft det trevligt i sommar. De flesta av oss har nu kommit tillbaka till jobbet...

Från Jeeves till Monitor

Nu har vi bytt affärssystem från Jeeves till Monitor. För dig som kund innebär det att...