Det nya GMU-RS01-IO-systemet har körts i gång på Waggeryd Cell, Småland

16 november 2023

Utrullningen av vår GMU-produktlinje fortsätter. På Waggeryd Cell har nu ett GMU-RS01-IO-system installerats.

Detta ger oss en möjlighet att förbättra regleringen av raffinören med avseende på spalt, konduktans och specifik energi. För att kunna inkludera konduktansstyrningen genom reglering av vattentillförseln är vår förhoppning att vi så småningom även kan montera en AGS-givare.

I paketet ingår naturligtvis också fjärruppkoppling.

GMU-system på Waggeryd Cell

Tillbaka från semestern

Hoppas ni alla har haft det trevligt i sommar. De flesta av oss har nu kommit tillbaka till jobbet...