Dynamisk vågcell med patentsökt gyro

Tester i verklig miljö pågår med ”Den uppkopplade sopbilen”. I realtid levererar vi rätt viktdata oavsett störande förhållanden vid tömning av kärl. Avvikelsehantering Utprovningen visade att den digitala arbetsstationen vid kärllyften är enkel att arbeta med. På den...

Dametrics ISO-certifieringar har blivit förnyade!

Vi är glada att kunna bekräfta att vi nyligen förnyat följande ISO-certifieringar: ISO 9001 (kvalitetsledningscertifiering) och ISO 14001 (miljöledningscertifiering). Vid förnyandet av dessa certifieringar lägger vi ett stort fokus på att tillgodose våra kunders behov...

Dynapond-broschyren är nu tillgänglig för nedladdning!

Du kan läsa Dynapond-broschyren (PDF-format) genom att antingen klicka här eller genom att navigera till Dynapond – dynamisk vägning/Dynapond-sidan här på vår hemsida. Trevlig läsning! Och hör gärna av dig om du har några frågor angående denna spännande nya...

Bengt Åkerblom vinner Arne Asplund Mechanical Pulping Award 2020

Vi är glada att meddela att grundaren av vårt företag, Bengt Åkerblom, var den stolta mottagaren av Arne Asplund Mechanical Pulping Award 2020. Taget från Valmets hemsida: The way in which Bengt Åkerblom has developed the True Disc Clearance (TDC) and Adjustable Gap...

Dynapond är nu tillgänglig på marknaden!

Vi på Dametric kan nu stolt presentera vårt nya system, Dynapond. Detta är den 3:e generationens system för dynamisk vägning och registrering. Du kan läsa mer om Dynapond-systemet i det nyligen uppdaterade Dynapond – dynamisk vägning-avsnittet på vår...