Ny våg för sopbilar RISE-godkänd

Dynaponds nya dynamiska våg för sopbilar har nu blivit godkänd av RISE*. Vår nya dynamiska våg med RFID-lösning hjälper entreprenörer och kommuner att lyckas med 100 % korrekt registrering av vikter och avvikelser. Det certifierade systemet för vägning och...

Dynamisk vågcell med patentsökt gyro

Tester i verklig miljö pågår med ”Den uppkopplade sopbilen”. I realtid levererar vi rätt viktdata oavsett störande förhållanden vid tömning av kärl. Avvikelsehantering Utprovningen visade att den digitala arbetsstationen vid kärllyften är enkel att arbeta med. På den...

Dynapond-broschyren är nu tillgänglig för nedladdning!

Du kan läsa Dynapond-broschyren (PDF-format) genom att antingen klicka här eller genom att navigera till Dynapond – dynamisk vägning/Dynapond-sidan här på vår hemsida. Trevlig läsning! Och hör gärna av dig om du har några frågor angående denna spännande nya...

Dynapond är nu tillgänglig på marknaden!

Vi på Dametric kan nu stolt presentera vårt nya system, Dynapond. Detta är den 3:e generationens system för dynamisk vägning och registrering. Du kan läsa mer om Dynapond-systemet i det nyligen uppdaterade Dynapond – dynamisk vägning-avsnittet på vår...