26 Dynapond-försedda sopbilar utrullade

Den 1 oktober driftsatte Liselotte Lööf Miljö AB 26 sopbilar i Stockholmsområdet, alla utrustade med Dynaponds nya patenterade system för registrering, vägning med integrerat överlastskydd och avvikelsehantering. Dynaponds nya dynamiska våg, tillsammans med den...

Ny våg för sopbilar RISE-godkänd

Dynaponds nya dynamiska våg för sopbilar har nu blivit godkänd av RISE*. Vår nya dynamiska våg med RFID-lösning hjälper entreprenörer och kommuner att lyckas med 100 % korrekt registrering av vikter och avvikelser. Det certifierade systemet för vägning och...

Dynamisk vågcell med patentsökt gyro

Tester i verklig miljö pågår med ”Den uppkopplade sopbilen”. I realtid levererar vi rätt viktdata oavsett störande förhållanden vid tömning av kärl. Avvikelsehantering Utprovningen visade att den digitala arbetsstationen vid kärllyften är enkel att arbeta med. På den...